Cursusinformatie


In de onderstaande tekst vindt u volgende rubrieken: (klik op de gewenste titel om direct naar de betrokken rubriek te gaan)

 

 

DATUMS VAN DE VOLGENDE CURSUS (2019)

Jaarlijks in de periode oktober-december richt de gilde een cursus ‘handboekbinden voor beginners’ in (onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen, mininum 4).  Deze cursus omvat 8 lessen gegeven op dinsdagavond van 19 tot 21 uur.  De lessen worden gegeven in het lokaal van de gilde (zie plan).

De datums voor de cursus van 2019 zijn: 1, 8, 15, 22 oktober en 5, 12, 19, 26 november 2019.

(terug naar boven)

INSCHRIJVING

De deelnameprijs voor de cursus is € 100,00 over te schrijven op het rekeningnummer van de Turnhoutse Boekbindersgilde, p/a Bloemen Johan, Guido Gezellestraat 13  te 2300 Turnhout:

IBAN: BE55 9733 5719 3844

In deze prijs is een basispakket aan verbruiksmaterialen inbegrepen.

Uw inschrijving is maar definitief na ontvangst van de deelnameprijs (*).  Gelieve uw inschrijving ook schriftelijk te bevestigen.  Dit kan best via het inschrijvingsformulier; klik hier (link naar inschrijvingsformulier).

(*) De al betaalde cursusgelden worden volledig terugbetaald als de cursus niet kan ingericht worden.

(terug naar boven)

MEE TE BRENGEN MATERIAAL

-   Enkele boeken (geen waardevolle), eventueel uit elkaar gevallen of loshangend, die bestaan uit verschillende katernen (dus geen losse bladen), en die je opnieuw wenst in te binden (rugdikte 1,5 tot 3 à 4 cm)

-   Een goede huishoudschaar die goed snijdt!

-   Een klein ijzerzaagje met beugel

-   Een afbreekmes (cuttermesje) of stanleymes en een aardappelschilmesje

-   Een stalen (geen aluminium) meetlat van 3 cm breed en 30 cm lang met verdelingen vanaf de rand (kan eventueel op de cursus aangekocht worden)

-   Potlood en stylo

-   Nagelborsteltje + vod

-   Een els (doorprikpriem)

-   Een vouwbeen (kan op de cursus aangekocht worden)

Op een andere pagina vindt u afbeeldingen van enkele materialen (klik hier).

(terug naar boven)


PROGRAMMA VAN DE LESSEN

·    Een met katernen gebonden boek leren losdoen.  Ontdoen van het garen en zuiveren van de rug en de katernen.  Herstellen van   scheuren in bladeren en loszittende bladen terug bevestigen.

·    Gezuiverde katernen klaarmaken om te herbinden.  Het boek herbinden. 

·    Bepalen van de looprichting van papier en karton.

·    Inlijmen van de rug van het gebonden boek en plaatsen van de schutbladen.

·    Een tweede boek voorbereiden om terug in te binden.

·    Gebonden boek snijden en rondkloppen.

·    Kapitalen en holle rug plaatsen.

·    Klaarmaken van de buitenbekleding (platten + rugkarton).

·    Rug bekleden met rexine en de platten aanhangen + boek insteken.

·    Hoekjes op de platten lijmen en leren inkrabben.  De platten bekleden met balacron.  Schutblad inlijmen en het plat dichtpersen.  Controle op lijm-uitstulpingen en daarna het boek wegleggen onder een gewicht tot de volgende les.

·    Een boek met losse bladen leren lijmen en de schutbladen plaatsen.

·    Het gelijmde boek verder afwerken.

(     (terug naar boven)

Op de onderstaande foto ziet u op de onderste rij een boek in verschillende stadia van afwerking (van links naar rechts): een 

losgemaakt oud boek, de losse katernen van een boek, een boekblok genaaid op crêpe en een afgewerkt boek (bandzetter). 

Dit is de techniek die aangeleerd wordt in de cursus voor beginners.

De bovenste twee rijen tonen verschillende afgewerkte boeken o.m. een volleren band met inleg in ruitpatroon, met een

blindstempeling, met een stempeling op leder, Engelse band en ook een opbergfoedraal.  Deze vormen van afwerking worden

aangeleerd aan de leden van de gilde tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten.

(terug naar boven)